การลงนามเซ็นต์สัญญาตัวแทนจำหน่ายในประเทศเมียนมา ระหว่าง TOYOTRON กับ Dawei Princess
ขอขอบคุณ Dawei Princess Co,.Ltd.
ที่ไว้ว่างใจร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับ โตโยตรอน
เปิดตัวดีลเลอร์ในประเทศเมียนมาอย่างเป็นทางการ

งานเปิดตัว

โตโยตรอนได้จัดงานเปิดตัวที่โรงแรมราวินทราพัทยา ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2550 ได้มีการเปิดตัวและข้อมูล ผลิตภัณฑ์มีการทดสอบสมรรถภาพร่วมกับตัวแทนจำหน่าย มีตัวแทนจากภาคตะวันออกมากกว่า 40 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และโตโยตรอนได้รับผลตอบรับของ ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

คุณสมบัติสินค้า

จากการเปรียบเทียบจากส่วนต่างๆทางโตโยตรอนมีคุณสมบัติดี กว่าคู่แข่งรายอื่นๆอย่างกว้างขวาง และมีอัตราเร่งและ ความเร็วในการไต่ขึ้นทางลาดที่ดีกว่าโตโยตรอนได้ตระหนักอย่าง หนักที่จะผู้ผลิตที่ดีที่สุดในตลาด มีบริการหลังการขายที่ดี มีบริการสายด่วน มีศูนย์ฝึกอบรมและอะไหล่ที่พร้อมเสมอ

การขี่ทดสอบ

ด้วยที่ประเทศไทยมีฝนตกบ่อย ถนนหลายสายมีน้ำท่วมขัง แต่เราสามารถขี่รถบนพื้นผิวถนนน้ำท่วมได้ปกติ