การลงนามเซ็นต์สัญญาตัวแทนจำหน่ายในประเทศเมียนมา ระหว่าง TOYOTRON กับ Dawei Princess
ขอขอบคุณ Dawei Princess Co,.Ltd.
ที่ไว้ว่างใจร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับ โตโยตรอน
เปิดตัวดีลเลอร์ในประเทศเมียนมาอย่างเป็นทางการ