เกี่ยวกับเรา

 บริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคมนาคมที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแก้ปัญหาทางมลภาวะไม่ว่าจะเป็นมลภาวะด้านเสียงหรือด้านคุณภาพของอากาศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาโลกร้อนที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้
    คุณโอกาส เตพละกุล ประธานกรรมการบริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด ในฐานะที่เป็นนักอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี และในฐานะประธานโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานจึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อผลิตมอเตอร์ไชค์ไฟฟ้า
บริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด มีกำลังการผลิตมอเตอร์ไชค์ไฟฟ้าเกือบเดือนละ 1,500 คัน และสามารถผลิตมอเตอร์ไชค์ในอัตราสูงสุดในปัจจุบันที่ 2,500 คันต่อเดือน โดยมีการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
    มอเตอร์ไชค์ไฟฟ้าโตโยตรอนได้รับการพัฒนาและออกแบบโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยโกกุชิกัน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทโตโยตรอนได้ร่วมจัดตั้งโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ณ สถาบันสองแห่งดังกล่าว
บริษัทฯมีความยินดีและมีความมั่นใจในมอเตอร์ไชค์ไฟฟ้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา มอเตอร์ไชค์โตโยตรอนแล่นได้ในระยะทางที่ไกลกว่า มีอัตราเร่งที่สูงกว่า สามารถขับขี่ขึ้นเนินเขาสูงได้อย่างสบาย เมื่อเทียบกับมอเตอร์ไชค์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีอยู่ในประเทศ ทั้งนี้เพราะโตโยตรอนยึดถือหลักของการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตและมีการพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีและด้านเทคนิคกับพนักงานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันมอเตอร์ไชค์ไฟฟ้าโตโย ตรอนจัดได้ว่าเป็นมอเตอร์ไชค์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศ อีกทั้งยังมีการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ครบถ้วนและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ

ปรัชญาของบบริษัท

    โตโยตรอนมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและสร้างความเชื่อถือแก่ผู้ใช้ทุกท่าน บริษัทฯมีความภูมใจในสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงและมีบริการหลังการขายที่เข้มแข็ง
โตโยตรอนมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างและเป็นผู้นำในตลาดมอเตอร์ไชค์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในตลาดในประเทศและตลาดโลก

ทรัพยากรของบริษัท

    โตโยตรอนมีศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคที่ครอบคลุมไปถึงการบริการหลังการขายที่มีมาตรฐานสูงและครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคและทุกจังหวัดของประเทศ

การรับประกันคุณภาพ

 โตโยตรอนมีความมุ่งมั่นในการผลิตมอเตอร์ไชค์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต คุณภาพและผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องหมายรับรองและประกันคุณภาพเราได้เป็นอย่างดี